Blog

TÜRKLERDE ÇEVİRİ


TÜRKLERDE ÇEVİRİ

Türklerde Çevirinin Kısa Tarihi

Çeviri, kültürlerarası geçişin en önemli ayaklarından birisidir. Farklı bir dil ve farklı bir kültürün, başka dil ve kaynaklara aktarımı sırasında çevirmenin de rolünü oldukça büyüktür. Ülkemizde ve dünyada çevirmenlerin ve çeviri sektörünün varlığı iletişimin devamını sağlamakta en büyük faktördür.

Mesleğin hep inceliklerini görüp, onlar üzerine metinler kaleme aldık. Ancak, çevirmenlik bir anda ortaya çıkan bir meslek değildir. Yüzyıllar içerisinde kendisini geliştirdi. Bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi önce emekleyerek, sonra ayaklarının üzerinde durarak ve en son olarak teknolojinin hayatlarımıza hızlandırmasıyla beraber koşmaya başlayarak bu noktalara geldi.

Günümüzde hızın ve zamanın değerini bilen çevirmenler, bunu dikkate alarak, büyük emek sarf ettikleri mesleklerine kazandıkları tecrübeleri bir sonra gelene aktarırlar. Bu da sektörün gelişiminde büyük rol oynar.

Çevirmenlik Mesleğinin Ortaya Çıkışı

Dünya üzerinde hemen her meslek ihtiyaçtan doğmuştur. Sağlıklı kalma ihtiyacı doktorluğu, güvenli yaşama ihtiyacı asker ve polisliği doğurduğu gibi, iki yabancı insanın birbirini anlama ihtiyacı da çevirmenlik mesleğini ortaya çıkartmıştır. Bu noktada çevirmenlik mesleğinin 4500-5000 yıllık bir mazisi olduğu tahmin edilmektedir. Tarihteki ilk yazılı çevirinin Eski Ahit (Tevrat)’in İbraniceden Yunancaya çevirisi olduğu düşünülmektedir.

Türklerde İslamiyet Öncesi Dönemde Çeviri

Türklerin çeviri tarihi konularında yazılan metinler genellikle son dönemi ele alır. Özellikle Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yılları sıklıkla bahsedilse de bizim çevirmenlik maceramız İslamiyet öncesi döneme kadar uzanır. Bilimsel araştırmaların ışığında elde edilen bilgilerde Uygurlar döneminde çeviri yapıldığına dair önemli bulgulara rastlanmıştır. Bu da o dönemin Türklerde yazınsal ve sanatsal açıdan ne kadar etkin bir dönem olduğuna işaret etmektedir. Uygurların yerleşik hayata geçmesi ve belgeleri düzenleme konusunda oldukça hassas olmaları çeviri ihtiyacını da doğurmuş olabilir.

Türklerde İslamiyet Sonrası Dönemde Çeviri

Her ne kadar erken dönemde çeviri ihtiyacı ile karşılaşsak ve bunu kısmen de olsa karşılasak da İslamiyet sonrası dönem daha etkin bir şekilde tercümeyi ve tercümanları kullanmaya başladığımız söylenebilir. Türklerin İslamiyet’e geçişi Arap coğrafyasının kültürünü, dilini ve bilgi birikimini hızla bize aktarmasıyla devam etmiştir. Arap bilginlerin eserlerini çeviren dilimize çeviren tercümanlar sayesinde kültürel olarak bir yakınlaşma yakalanmıştır.  

Çeviri sektörü sistemli ve kurumsal bir kimliğe ancak Osmanlı İmparatorluğunda, Tanzimat Dönemi olarak adlandırılan bir zaman diliminde kavuşmuştur. Bu dönem devletin kurtuluşu için çare arayan devlet adamları çareyi ‘Batılılaşmakta’ bulmuşlar ve onlar ne yapıyorsa Osmanlı’da da olmasını sağlamışlardır. 1839 yılında devletin bünyesinde kurulan Encümen-i Daniş’de, tercüme yoluyla halkın bilgi dağarcığını geliştirecek yayınları dilimize çevirisi yapılmıştır.

 

Tanzimat Dönemi Çevirileri

Tanzimat Dönemi kendi edebi akımını da beraberinde getirmiş, Şinasiler, Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Ahmet Mithat Efendiler, Ahmet Vefik Paşalar bu dönemde önemli eserler vermeye başlamışlardır. Bu döneme damgasını vuran edebiyatçılardan Şinasi, Fransızcadan çevirisini yaptığı şiir kitabı olan ‘Tercüme-i Manzume’ adlı eseri yayınlar. Bu eser ilk çeviri şiir kitabı olarak tarihe geçer.

Cumhuriyetin İlk Yılları

Osmanlı’nın son döneminde başlayan kurumsallık aşaması Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Özellikle Mili Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeviri odaları kurulmuş, birçok yabancı eser dilimize kazandırılmıştır. 1940’lı yılların başında devlet bünyesinde kurulan bu tercüme bürosu özellikle aydınlanma çağı eserlerini dilimize kazandırmak üzere çalışmalara başlamıştır.

Bu dönemde hızlı bir şekilde çeviri eserler edebiyat dünyamızı etkilemiştir. Yine aynı dönemde Tercüme Bürosunun çıkarttığı ve yapılan işlere ışık tutma niteliği taşıyan ‘Tercüme Dergisi’ resmi yayın organı olarak 42 sayı olarak edebiyat dünyamızdaki yerini almıştır.

Günümüzde Tercüme

20. yüzyıl teknolojinin geliştiği ve hayata hız kazandırmak için her adımın atıldığı bir yüzyıl oldu. Bu dönemde bilgisayar ve internet bulundu. Bu bağlamda hız tamamen hayatımızın merkezine yerleşti. Çeviri sektörü de daha profesyonelleşerek edebiyatın etkisinden çıkarak iş dünyasına müşterek çeviri büroları aracılığı ile hizmet vermeye başladı. Bu noktada hızlı, doğru ve en iyi tercümeyi hizmet kalitesi olarak belirleyen bürolar günümüze kadar ulaştı.

21. Yüzyıl ile birlikte internet ve sosyal medya hayatımızın merkezi oldu. Dünya daha fazla globalleşerek sınırların ortadan kalktığı bir yer haline geldi. Bu da hız faktörünü daha da önemli hale getirdi. Bizler Kutup Tercüme olarak bu bilinçle 20 yıla yakındır Ankara’da kaliteli ve hızlı hizmeti vermeye, müşterilerimizi sürekli memnun etmeye çabalıyoruz.

Kutup Tercüme Geçmişten Günümüze

 Kutup Profesyonel Çeviri Hizmetleri, geçmişten günümüze gelen bir anlayış ile sizlere hızlı, güvenilir ve profesyonel çeviri hizmeti sunmaya devam ediyor. 20 yıla yaklaşan tecrübemizi siz değerli müşterileri ile paylaşarak ilerlemeyi amaç edinen büromuz, hizmet kalite standartlarını hep daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Hizmet kalite standardını belirleyen ISO 9001: 2015, ISO 17100: 2015, ISO 10002: 2014, OHSAS 180001 belgelerine sahip olan Kutup Tercüme Bürosu, sizlerin desteği ve güveni sayesinde daha ileriye gidecektir.

Başkent Ankara’da ülkemizin en iyi hizmet standardını sağlarken, bu standardı belirliyoruz. Sizleri de Kutup Profesyonel Çeviri Hizmetlerinin güveniliri çatısı altına davet ediyoruz. Gelin siz de bu profesyonel hizmetten yararlanın.

 

 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 64734

Bu sayfayı paylaş