Çeviri

İngilizce Tercüme Fiyatları


İngilizce Tercüme Fiyatları
İngilizce çeviri fiyatı

İngilizce yazılı tercüme ve çeviri hizmetlerinde tercümesi yapılacak olan dosyanın fiyatları yapılacak çevirinin konusuna, sayfa yoğunluğuna ve terminolojisine göre değerlendirilmektedir. İngilizce mezuniyet belgesi tercümesi, İngilizce pasaport tercümesi, İngilizce kimlik çevirisi, İngilizce ehliyet çevirisi, İngilizce öğrenci belgesi tercümesi, İngilizce imza sirküsü, İngilizce vergi levhası, İngilizce ticaret sicil gazetesi gibi şirket evraklarında; 1 sayfa / 180 kelime / 1000 karakter bir belgenin İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye yeminli tercüme fiyatı 25 TL / 45 TL arasında değişmektedir. Bu tarz kısmi ve matbu belgeler genellikle standart 1000 karakter veya 180 kelimeye eşit gelen 1 sayfa üzerinden dikkate alınarak İngilizce veya Türkçe dosyasınız hedef dil kaynak dil seçeneğini belirlenerek tercüme teklifi hesaplanır. 
Türkiye’de İngilizce çeviri fiyatı teklifi verilirken birim fiyat olarak genellikle boşluksuz 1000 karakter / 180 kelime iş yoğunluğuna bakılarak 10 TL ile 30 TL arasında ücretlendirilme yapılabilir. Yukarıdaki yazımızda bahsettiğimiz gibi İngilizce tercümesi yapılacak belgenin alan terminolojisine göre fiyat değişkenlik göstermektedir. Böylelikle, içeriği teknik gerektirmeyen İngilizce Türkçe olan bir yazı ile tıp, medikal, sağlık, teknik, ticari, hukuki, akademik makale içeren Türkçe İngilizce belgelerin dosyaların fiyatlandırması aynı olmaz. Bu duruma sebep olan içeriği teknik bilgi ve donanım gerektiren spesifik alanlarda İngilizce / Türkçe, Türkçe / İngilizce tercüme yapmak için uzman çevirmenlik düzeyi gerekmektedir. En iyi derecede İngilizce bildiğini iddia eden her kişinin ticari, tıbbi, hukuki, teknik, finans gibi tüm konulara hakim olamayacağı için bu alanlardaki çeviriler profesyonellik düzeyinde kendisini kanıtlamış yetkin İngilizce tercümanlar tarafından yapılabilmeli ki, çeviri bittikten sonra telafisi mümkün olmayan çeviri hataları meydana gelmesin. 
İngilizce sözlü tercüme fiyatları da işin niteliğine göre değişebilmektedir. Çeviri sektöründe; İngilizce sözlü tercüme, İngilizce ardıl tercüme, İngilizce simultane tercüme, İngilizce fısıltı tercüme olarak ayırt edilmektedir. 
Türkçe İngilizce simultane tercüme günlük 500 TL ile 1500 TL arasında, İngilizce sözlü tercüme fiyatı günlük 300 TL ile 1000 TL arasında, İngilizce ardıl çeviri fiyatı 250 TL ile 750 TL arasında, değişkenlik göstermekle birlikte sektörde belirleyici rakamlardır. 
İngilizce yazılı çeviri fiyatları 
İngilizce sözlü çeviri fiyatları 
İngilizce Türkçe tercüme fiyatları 

İngilizce çeviri fiyatları

İngilizce hizmet vermiş olduğumuz çeviri türleri aşağıdaki gibidir. 

 • A.tr dolaşım belgesi ingilizce çevirisi.
 • Vekaletname ingilizce çevirisi.
 • Sağlık raporu ingilizce çevirisi.
 • Hisse senedi ingilizce çevirisi.
 • Nakit akış tablosu ingilizce çevirisi.
 • Satış raporu ingilizce çevirisi.
 • Ab mevzuatı belgesi ingilizce çevirisi.
 • Anlaşma ingilizce çevirisi.
 • Ar-ge raporu ingilizce çevirisi.
 • A t a karnesi ingilizce çevirisi.
 • Banka hesap özeti ingilizce çevirisi.
 • Basın ilanı ingilizce çevirisi.
 • Bayilik sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Bekarlık belgesi ingilizce çevirisi.
 • Beyanname ingilizce çevirisi.
 • Bilanço ingilizce çevirisi.
 • Boşanma kararı ingilizce çevirisi.
 • Çalışma esasları ingilizce çevirisi.
 • Ce belgesi ingilizce çevirisi.
 • Dava evrakları ingilizce çevirisi.
 • Denetleme raporu ingilizce çevirisi.
 • Dilekçe ingilizce çevirisi.
 • Diploma ingilizce çevirisi.
 • Distribütörlük sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Doğum belgesi ingilizce çevirisi.
 • Dolaşım sertifikası ingilizce çevirisi.
 • Ekonomi bülteni ingilizce çevirisi.
 • Ekonomik analiz ingilizce çevirisi.
 • Ekonomik rapor ingilizce çevirisi.
 • Ekspertiz raporu ingilizce çevirisi.
 • Erasmus kabul belgesi
 • Eur-med dolaşım belgesiingilizce çevirisi.
 • Etik kurallar ingilizce çevirisi.
 • Eylem planı ingilizce çevirisi.
 • Evlilik belgesi ingilizce çevirisi.
 • Faaliyet raporu ingilizce çevirisi.
 • Fatura ingilizce çevirisi.
 • Finansal analiz ingilizce çevirisi.
 • Finansal durum sunum ingilizce çevirisi.
 • Finansal rapor ingilizce çevirisi.
 • Finansal web site ingilizce çevirisi.
 • Finans bülteni ingilizce çevirisi.
 • Fiyat indeksi ingilizce çevirisi.
 • Fizibilite raporu ingilizce çevirisi.
 • Formül a ingilizce çevirisi.
 • Formül b ingilizce çevirisi.
 • Franchise sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Garanti belgesi ingilizce çevirisi.
 • Gayrimenkul değerleme ingilizce çevirisi.
 • Geçici kabul tutanağı ingilizce çevirisi.
 • Gelir gider tablosu ingilizce çevirisi.
 • Genelge ingilizce çevirisi.
 • Genel kurul kararı ingilizce çevirisi.
 • Gizlilik sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Gümrük beyannamesi ingilizce çevirisi.
 • Hakediş raporu ingilizce çevirisi.
 • Hisse alım sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Hizmet yeterlilik belgesi ingilizce çevirisi.
 • İbraname ingilizce çevirisi.
 • İdari şartname ingilizce çevirisi.
 • İhale belgeleri ingilizce çevirisi.
 • İhbarname ingilizce çevirisi.
 • İkametgah belgesi ingilizce çevirisi.
 • İk raporu ingilizce çevirisi.
 • İmza sirküleri ingilizce çevirisi.
 • İrsaliye ingilizce çevirisi.
 • İşletme belgesi ingilizce çevirisi.
 • İş makineleri tescil belgesi ingilizce çevirisi.
 • Iso belgesi ingilizce çevirisi.
 • İş sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • İş yazışmaları ingilizce çevirisi.
 • Kalite belgesi ingilizce çevirisi.
 • Kalite yönetim sistemi ingilizce çevirisi.
 • Kanun ingilizce çevirisi.
 • Kapanış belgesi ingilizce çevirisi.
 • Kapasite raporu ingilizce çevirisi.
 • Kefaletname ingilizce çevirisi.
 • Kesin kabul tutanağı ingilizce çevirisi.
 • Kira sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Kredi sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Kullanma klavuzu ingilizce çevirisi.
 • Kurulum direktifi ingilizce çevirisi.
 • Kuruluş mukavelesi ingilizce çevirisi.
 • Lisans ingilizce çevirisi.
 • Lisans sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Maaş bordrosu ingilizce çevirisi.
 • Maaş dökümü ingilizce çevirisi.
 • Mahkeme kararı ingilizce çevirisi.
 • Mali rapor ingilizce çevirisi.
 • Mali tablo ingilizce çevirisi.
 • Menşei şahadetnamesi ingilizce çevirisi.
 • Mümessillik belgesi ingilizce çevirisi.
 • Muvafakatname ingilizce çevirisi.
 • Nevi değişikliği ingilizce çevirisi.
 • Nüfus kayıt örneği ingilizce çevirisi.
 • Oda sicil kayıt belgesi ingilizce çevirisi.
 • Ölüm belgesi ingilizce çevirisi.
 • Ön protokol ingilizce çevirisi.
 • Oturma izni ingilizce çevirisi.
 • Özel durum açıklamaları ingilizce çevirisi.
 • Pasaport ingilizce çevirisi.
 • Patent ingilizce çevirisi.
 • Patent sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Piyasa inceleme ingilizce çevirisi.
 • Protokol ingilizce çevirisi.
 • Rehin sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Resmi gazete ingilizce çevirisi.
 • Sabıka kaydı ingilizce çevirisi.
 • Sanayici belgesi ingilizce çevirisi.
 • Satış sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Sicil tasdiknamesi ingilizce çevirisi.
 • Sigorta poliçesi ingilizce çevirisi.
 • Şirket ana sözleşmesi ingilizce çevirisi.
 • Şirket bülteni ingilizce çevirisi.
 • Şirket sunum ingilizce çevirisi.
 • Sponsorluk anlaşması ingilizce çevirisi.
 • Ssk hizmet dökümü ingilizce çevirisi.
 • Strateji belgesi ingilizce çevirisi.
 • Şube açma belgesi ingilizce çevirisi.
 • Taahhütname ingilizce çevirisi.
 • Tadil tasarısı ingilizce çevirisi.
 • Tapu ingilizce çevirisi.
 • Taşınma belgesi ingilizce çevirisi.
 • Teknik analiz ingilizce çevirisi.
 • Teknik belge ingilizce çevirisi.
 • Teknik el kitabı ingilizce çevirisi.
 • Teknik prosedür ingilizce çevirisi.
 • Teknik rapor ingilizce çevirisi.
 • Teknik şartname ingilizce çevirisi.
 • Teknik veri çevirsi
 • Teknik yönetmelik ingilizce çevirisi.
 • Teminat mektubu ingilizce çevirisi.
 • Ticari mevzuat ingilizce çevirisi.
 • Toplantı notları ingilizce çevirisi.
 • Transkript ingilizce çevirisi.
 • Tse belgesi ingilizce çevirisi.
 • Tutanak ingilizce çevirisi.
 • Tüv sertifikası ingilizce çevirisi.
 • Ünversite kayıt ingilizce çevirisi.
 • Üretici sertifikası ingilizce çevirisi.
 • Üretim lisansı ingilizce çevirisi.
 • Uygunluk sertifikası ingilizce çevirisi.
 • Uzman raporu ingilizce çevirisi.
 • Vasiyetname ingilizce çevirisi.
 • Vergi levhası ingilizce çevirisi.
 • Vize evrakları ingilizce çevirisi.
 • Yabancı mevzuat ingilizce çevirisi.
 • Yaklaşık maliyet cetveli ingilizce çevirisi.
 • Yargıtay kararı ingilizce çevirisi.
 • Yatırım teşvik belgesi ingilizce çevirisi.
 • Yeterlilik belgesi ingilizce çevirisi.
 • Yetki belgesi ingilizce çevirisi.
 • Yıllık rapor ingilizce çevirisi.
 • Yönetim kurulu kararı ingilizce çevirisi.

İlgili Blog Yazıları

Bu sayfayı paylaş