Blog

Çevirmenlerin Sorunları


Çevirmenlerin Sorunları

Giriş

 

Tercüman, hangi alanda çeviri yaparsa yapsın kültürler arası köprü vazifesi görür. Tercüman, birçok alanda kaynak, kültürel birikim oluşturabilecek bir zemini hazırlar ve değerlendirmemiz için bizlerin önüne sunar. Bu ister bizim ülkemizde olsun isterse başka ülkelerde olsun böyledir. Elbette çevirmenler de kendi meslekleri içerisinde çeşitli sorunlar ile karşı karşıya geliyorlar.

Çevirmenler, ister bir büroda ister serbest çalışsın mutlaka birçok sorun ile karşılaşmakta ve bunları çözmek için ayrıca zaman harcamaktadır. Bu sorunlar ister istemez tercümanın üzerinde hem maddi hem manevi baskı yaratmaktadır.

Fiyat Baskısı

Vahşi kapitalizm yüzünde son dönemlerde özellikle serbest çalışan (freelance) çevirmenlerin üzerinde bu konuda müthiş bir baskı kurulmaktadır. Herhangi bir şirket, yayınevi ya da çevirmen hizmetine ihtiyaç duyan bir kişi tercümanın yaptığı işi ve emeği göz ardı ederek düşük fiyatlar istemekte ve bu konuda işi yapacak kişinin üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır.

İnternet ortamında özellikle sosyal medyada örgütlü olan çevirmenler bu konudan sıklıkla dert yanmakta ve çözüm arayışı içerisine girmektedir. Herhangi bir alanda belirli bir birim fiyatı bulunmadığı için işverenler istediği fiyattan projesini yaptırmak istemekte ve karşısındaki kişinin bu konuda ne kadar emek vereceğini umursamamaktadır.

Zaman Baskısı

Bu konuda hem serbest olarak çalışan hem de bir büroya bağlı olarak meslek yaşamını sürdüren çevirmenlerin üzerinde bir baskı söz konusudur. Önlerine gelen projelerin acil olması durumuna bağlı olarak zamanla yarışmak durumunda olan tercümanlar bu baskı altında ezilmektedir.

Ancak tercüme bürolarının bu konuyu aşmak için şöyle bir artıları olduğunu da es geçmemek gerekir; proje yönetiminde birden çok tercüman çalıştığı için bir iş bölümü yapıp tek kişinin üzerine bütün işi yüklemeden ve zaman kaybını minimuma indirerek gelen işi bitirirler. Bu sebepten tek çalışanların zaman konusunda üzerlerinde daha çok baskı hissettikleri aşikardır.

Yasal Sorumluluk Baskısı

Tercümanlar –özellikle yeminli tercümanlar- en çok baskı altında kaldıkları konulardan birisi de yasal sorumluluktur. Tercümanlar çevirdikleri metinler konusunda yasal sorumluluğa tabidir. Özellikle yasal konularda tercüme yaptıklarında bu baskı daha da artmaktadır. Yapılan yanlışlar karşısında hem maddi hem manevi birçok yaptırım ile karşı karşıya kalabilen çevirmenler çoğu zaman bu konuda destek alamamaktan şikâyetçidirler.

 

 


 

 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 31277

Bu sayfayı paylaş