Haberler

TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır


TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır


Çeviri yapan kuruluşlar için, deneyim, kalite, güvenilirlik, hazır bulunma, kapasite, teknik beceri, uzun vadeli işbirliği, uygun maliyet, köklü müşteri portföyü, gizlilik ve kaynak yönetimi çok önemli kriterlerdir. Ama artık bu kriterler yanında çeviri hizmeti veren kuruluşların TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardına da sahip olmaları gerekmektedir.


Bu standardın kazanılması için, çeviri yapan kuruluşların, insan ve teknik kaynaklar açısından, kalite ve proje yönetimi açısından ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri açısından çok yönlü bir çalışmanın içinde bulunmaları gerekiyor.


Bir çeviri hizmeti sağlayıcısı, bir çeviri projesinin tamamına veya bir kısmına üçüncü kişileri katmaya karar verdiği anda, bu proje için Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarında belirlenmiş olan gerekleri yerine getirmekle sorumludur.


Bu gerekler ise kendini dört noktada gösterir: İnsan kaynakları yönetimi, Teknik kaynaklar, Kalite yönetim sistemi ve Proje yönetimi. Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi bu gereklerin neler olacağını detaylı olarak açıklamaktadır.


Bunun arkasından, çeviri işi yaptıran müşteriler ile çeviri hizmeti veren kuruluşlar arasındaki standartlar gelmektedir. Bu başlık altında müşteriden gelen iş talepleri ve uygulanabilirliği, müşterilere verilecek teklifler, müşteri ile anlaşmaya varılması, projeye bağlı müşteri bilgilerinin yönetimi ve proje tamamlanması ile ilgili esaslar söz konusudur.


Çeviri hizmetlerinde uyulması gereken yöntemler ise oldukça detay içermektedir. Bu yöntemler çeviri projesinin başladığı andan itibaren, çeşitli aşamalarda müşteri ve çeviri yapan kuruluş arasındaki anlaşmaya uygun akışı düzenlemektedir.


Bütün bu standartların düzenlenmesi, iş akışlarının belirlenmesi, sorumlulukların ve görev tanımlarının hazırlanması uzmanlık gerektiren işlerdir. Bu işlerin yapılmasını ise belgelendirme kuruluşları üstlenmektedir.


Bu belgelendirme kuruluşlarından bir de Naviga Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’dir. Bu şirket yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri sunmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.


Şirket uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken çeviri hizmeti veren kuruluşların faaliyetlerinin standartlara uygun olduğunu tescil etmektedir. Bu çalışma, yürürlükteki yasal mevzuata ve akreditasyon kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı açısından da akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir.


Naviga şirketi yönetim sistemleri belgelendirme konusunda ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu’ndan ISO IEC 17021 standardına göre akredite olmuştur. Ayrıca uluslararası alanda bir Yunanistan akreditasyon kurumu ve TÜV Austria Hellas markası olan ESYD’den akreditasyon almıştır.


Naviga şirketi bu arada kendisinden inceleme ve belgelendirme almak isteyen kuruluşların, uygunluk değerlendirmesi sırasında ortaya çıkabilecek farklı hizmet talepleri ve diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışmaktadır.


Çeviri çalışmalarının bir özelliği vardır. Bu çalışmaların sonuçlarının kaliteli olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Ancak bu hizmetin verildiği kişi veya kuruluşlar bir sorun ile karşılaştıklarında hizmetin kalitesi ortaya çıkar. Diğer taraftan ülkemizde çeviri hizmeti veren 600’den fazla kuruluş var. Çeviri yaptırmak ihtiyacında olan kişilerin bir seçim yapması kolay değil. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak bu açıdan çok önemli. Çeviri hizmeti veren kuruluşların yetkinliklerinden, uzmanlıklarından ve çevirinin kalitesinden ancak bu şekilde emin olunabilir.

TS EN ISO 15038 Nedir


Tercüme hizmetleri aslında yasaların kolayca uygulanabileceği bir alan değildir. Bu yüzden de çeviri gereksinimi duyan insanlar, bu hizmeti veren kuruluşların ne kadar yetkin oldukları, ne kadar doğru ve hatasız çeviri yapabildikleri ve verdikleri hizmetin ne kadar kaliteli olduğu konusunda tereddüt duymaktadırlar. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, bu eksikliği gidermek amacı ile kurulmuş bir sistemdir ve belgelendirme hizmetleri veren şirketler aracılığı ile alınan bu belge, çeviri alanında faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası bir güvene sahip olmalarına olanak tanımaktadır.


TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, çeviri hizmetleri veren kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standardıdır. Çeviri yapan kuruluşlar, hizmet kalitesini göstermek amacıyla bu belgeye sahip olmaktadırlar. Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan baş döndürücü rekabet ve her an yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik koşullar, tercüme hizmetleri veren şirketleri de zorluyordu. Bu yüzden de bu kuruluşlar ISO 9000 Kalite Sistem Standartları içinde ISO 9001 belgesi alıyorlardı. Bu belge ile, o şirketin müşteri koşullarını ve uygulanabilir standartları karşılayan ürünleri sağlama yeteneğine sahip olduğu belgelenmiş oluyordu. Bu şekilde belge, şirketin müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini ve bunun için de gerekli kalite yönetim sisteminin koşullarını yerine getirdiğini gösteriyordu.


Ancak çeviri yapan şirketler için ISO 9001 standardı tek başına yeterli gelmemeye başlayınca, TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı kurulmuştur. Dünya çapında kabul gören ve Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak istenmeye başlanan bu standart, çeviri yapan kuruluşlara çeviriye özgü kalite yönetimi sertifikasyonu sağlamak için hazırlanmıştır. Bu belge, belgelendirme yapan kuruluşlar tarafından, yerinde denetim yapılarak ve bağımsız bir şekilde verilmektedir.


Avrupa’da çeviri sektöründe evrensel bir kalite standardı kurmak için çalışmalara 1990’lı yılların sonlarında başlanmıştır. Avrupa Standartlar Komitesi 2003 yılında ilk taslakları oluşturmuş, 2006 yılı Mayıs ayında ise bu standart yayımlanmıştır. Ülkemizde ise 2008 yılında ilk çalışmaları yapılmış ve hizmete alınmıştır.


Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesini ulusal ve uluslararası tercüme yapan bütün firmalar alabilmektedir. Neticede bu belge çeviri hizmeti veren kuruluşların kaliteli hizmet koşularını tanımlamaktadır. Aslında bu standartları uygulamak, sadece uygulama talimatlarını kayıt altına almak değildir. Çeviri bekleyen kişi veya kuruluşların beklentilerini en doğru bir şekilde karşılamak için, o işe en uygun çevirmenin atanması, en az çeviriyi yapan kadar yetkin bir düzeltmen tarafından çevirinin kontrol edilmesi ve işin standartlara uygum şekilde denetlenmesi gerekmektedir.


Herşeyden önce EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, şu temel satandartların sağlanmasını öngörmektedir:


İnsan ve teknik kaynaklar

Kalite ve proje yönetimi

Sözleşme çerçevesi ve

Hizmet prosedürleri

Bu demektir ki, bu sistemin standartlarına sahip bir çeviri kuruluşundan bahsedebilmek için, hizmetlerin proje yönetimi, kalite yönetim sistemi, müşteri ilişkileri, teknik kaynaklar ve insan kaynakları yönetimleri ile üretilmiş olması gerekmektedir. Ama bunun yanında üretilen hizmetlerin kayıt altına alnması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve izlenmesi yöntemleri de belirlenmiş olmalıdır.


Sonuç olarak Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi ile önemli kazanımlar elde edilmektedir. Bir kere müşterilerin güveni sağlanmış olmaktadır. Hizmet kalitesinin yükselmesi zaten kaçınılmaz olacaktır. Bu arada mükemmel organize edilmiş bir çalışma sistemi kurulmuş olacaktır. Nihayet piyasada rekabet koşullarında hep bir adım önde olunacaktır.


Bu arada şunu da belirtmekte yarar var: sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına girmemektedir.


 TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır


Çeviri yapan kuruluşlar için, deneyim, kalite, güvenilirlik, hazır bulunma, kapasite, teknik beceri, uzun vadeli işbirliği, uygun maliyet, köklü müşteri portföyü, gizlilik ve kaynak yönetimi çok önemli kriterlerdir. Ama artık bu kriterler yanında çeviri hizmeti veren kuruluşların TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardına da sahip olmaları gerekmektedir.


Bu standardın kazanılması için, çeviri yapan kuruluşların, insan ve teknik kaynaklar açısından, kalite ve proje yönetimi açısından ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri açısından çok yönlü bir çalışmanın içinde bulunmaları gerekiyor.


Bir çeviri hizmeti sağlayıcısı, bir çeviri projesinin tamamına veya bir kısmına üçüncü kişileri katmaya karar verdiği anda, bu proje için Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarında belirlenmiş olan gerekleri yerine getirmekle sorumludur.


Bu gerekler ise kendini dört noktada gösterir: İnsan kaynakları yönetimi, Teknik kaynaklar, Kalite yönetim sistemi ve Proje yönetimi. Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi bu gereklerin neler olacağını detaylı olarak açıklamaktadır.


Bunun arkasından, çeviri işi yaptıran müşteriler ile çeviri hizmeti veren kuruluşlar arasındaki standartlar gelmektedir. Bu başlık altında müşteriden gelen iş talepleri ve uygulanabilirliği, müşterilere verilecek teklifler, müşteri ile anlaşmaya varılması, projeye bağlı müşteri bilgilerinin yönetimi ve proje tamamlanması ile ilgili esaslar söz konusudur.


Çeviri hizmetlerinde uyulması gereken yöntemler ise oldukça detay içermektedir. Bu yöntemler çeviri projesinin başladığı andan itibaren, çeşitli aşamalarda müşteri ve çeviri yapan kuruluş arasındaki anlaşmaya uygun akışı düzenlemektedir.


Bütün bu standartların düzenlenmesi, iş akışlarının belirlenmesi, sorumlulukların ve görev tanımlarının hazırlanması uzmanlık gerektiren işlerdir. Bu işlerin yapılmasını ise belgelendirme kuruluşları üstlenmektedir.


Bu belgelendirme kuruluşlarından bir de Naviga Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’dir. Bu şirket yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri sunmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.


Şirket uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken çeviri hizmeti veren kuruluşların faaliyetlerinin standartlara uygun olduğunu tescil etmektedir. Bu çalışma, yürürlükteki yasal mevzuata ve akreditasyon kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı açısından da akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir.


Naviga şirketi yönetim sistemleri belgelendirme konusunda ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu’ndan ISO IEC 17021 standardına göre akredite olmuştur. Ayrıca uluslararası alanda bir Yunanistan akreditasyon kurumu ve TÜV Austria Hellas markası olan ESYD’den akreditasyon almıştır.


Naviga şirketi bu arada kendisinden inceleme ve belgelendirme almak isteyen kuruluşların, uygunluk değerlendirmesi sırasında ortaya çıkabilecek farklı hizmet talepleri ve diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışmaktadır.


Çeviri çalışmalarının bir özelliği vardır. Bu çalışmaların sonuçlarının kaliteli olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Ancak bu hizmetin verildiği kişi veya kuruluşlar bir sorun ile karşılaştıklarında hizmetin kalitesi ortaya çıkar. Diğer taraftan ülkemizde çeviri hizmeti veren 600’den fazla kuruluş var. Çeviri yaptırmak ihtiyacında olan kişilerin bir seçim yapması kolay değil. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak bu açıdan çok önemli. Çeviri hizmeti veren kuruluşların yetkinliklerinden, uzmanlıklarından ve çevirinin kalitesinden ancak bu şekilde emin olunabilir.

TS EN ISO 15038 Faydaları Nelerdir


ISO standartları, örneğin ISO 9001 standardı, hizmet kalitesini kurmak ve iyileştirmek için oluşturulan standartlardır. Bu standartlar birçok sektörde uygulama alanı bulsalar da hizmete özel olarak hazırlanan standartlar o hizmeti veren kuruluşlar için çok daha kolay uygulanabilir olmakta ve amaca hizmet etmektedir. Bu farklı hizmet alanlarından biri de çeviri hizmeti veren kuruluşlardır. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ülkemizde çeviri hizmeti veren kuruluşlar da bu standarda uygun sistemler kurmaya başlamışlardır.


Bir çevirinin kaliteli olması demek, çevirinin hatasız yapılmış olması ve orijinal metindeki anlamını olduğu gibi korumuş olması demektir. Verdikleri hizmetlerin kusursuz olduğuna müşterilerini inandırmak isteyen çeviri kuruluşları, böyle bir standardın yokluğunu hep hissediyorlardı.


Aynı şekilde çeviri yaptırmak ihtiyacında olan kişi ve kuruluşlar da, yapılan çeviri çalışmalarının hatasız olup olmadıkları, çevriyi yapan kişilerin o dilde yeterince yetkin olup olmadıkları ve çeviri hizmeti veren kuruluşların kaliteli hizmet üretip üretmedikleri konusunda emin olamıyorlardı.


Şimdi TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olan bir kuruluş, çalışma alanında uluslararası bir güvene sahip olduklarını kanıtlamış olmaktadır.


O zaman TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi ne gibi faydalar sağlayabilir?


Bir kere en bu belgeye sahip olmanın en büyük katısı, çeviri hizmetli alan müşterilerde güven oluşturmasıdır. Çeviri yaptıran kişi veya kuruluşlar, çeviri yapan kuruluşun, hizmet ve personel yekinliği konusunda gerekli koşullara sahip olduğuna peşinen inanmaktadır. Aynı zamanda işin belgeyi almakla bitmediğine ve çeviri yapan kuruluşun izlendiğine ve kontrol edildiğine inanmaktadır. Bu da güven unsuru yaratmaktadır.


Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi sahibi olmak, çeviri yapan kuruluş açısından da bir farklılık demektir. Sektördeki rakipleri karşısında her zaman bir adım önde olacaklardır. Rekabet avantajına sahip olmak, kuruluşun gelişmesi ve tanınırlığı bakımından da önemlidir.


Tabii bir de işin kalite yönü var. Bu belgeye sahip olmak beraberinde kaliteyi de getirecektir. Çalışma ortamında iş akışlarının düzene girmesi, uygulama talimatlarının hazılanması, çalışanların yetkinlik ve performans değerlendirme sistemlerinin kuruluması, üretilen hizmetin de kalitesini artıracak ve bu şekilde hem müşterilere hem de iş ortaklarına hizmet kalitesi gösterilmiş olacaktır.


Diğer taraftan Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi bugün Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde aranan bir belge olmaya başlamıştır. Bu açıdan belge sahibi çeviri yapan bir kuruluş, tedarikçi olarak ayrıcalıklı olacaktır. İhalelere katılırken bu belgenin varlığı rakipler önünde fark yaratacaktır.


Bugünün koşullarında, bilgi, teknoloji ve iletişim sektörleri baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Ekonomik koşullar hergün yeni gelişmeler paralelinde değişiyor. Hizmet sektöründe çalışan kuruluşlar bu koşullarda bir taraftan var olmak mücadelesi verirken bir taraftan da kazanmak için mücadele ediyorlar. Bütün bu şartlar altında, çeviri yapan kuruluşların Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi almaları kaçınılmazdır.


Netice olarak bu belge, o kuruluşta gerekli standartlara ve müşteri koşullarına uygun hizmet üretildiğini kanıtlamış olmaktadır. Bu şekilde, şirketin müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği ve bunun için gerekli kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getirdiği gösterilmiş olmaktadır.


Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi, belgelendirme yapan kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bağımsız kuruluşlar olan bu firmalar, yerinde denetim çalışmaları yaparak çalışırlar. Bu çalışmaları sırasında, çeviri bekleyen kişi veya kuruluşların beklentilerinin doğru bir şekilde karşılanması için, işe en uygun çevirmenin atandığı ve çevirinin en az çeviriyi yapan kişi kadar yetkin bir düzeltmen tarafından kontrol edildiğini tesbit ederler.

TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Çeviri yapan kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak, hizmet sektöründeki diğer firmalardan hiç de kolay değildir. Özellikle yabancı dil kullanımı söz konusu olduğundan, müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha öne çıkmaktadır. Bir de işin sürekliliği konusu var. Çünkü bu güven unsuru yaratıldıktan sonra müşterilere sürekliliği esas alan en uygun çözümler üretmek temel amaçtır. Bunun için de çeviri işlerinin taahhüt edilen süre içinde tamamlanması, müşterilerin beklentilerine cevap verecek kalitede olması ve olası en düşük fiyata yapılması gerekmektedir.


Şimdi bu temel yaklaşıma yeni bir kriter daha ekleniyor. O da TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak. Çeviri hizmetleri veren kuruluşlar için belirlenen bir kalite standardı olan bu belgeye sahip olmak, artık çeşitli ihalelerde de aranmaktadır. Aslında çeviri yapan kuruluşlar için, belirlenmiş standartlara göre hizmet vermenin yararları çok fazladır. Performansa odaklı olmak, verimli çalışmak, sürdürülebilir bir başarı yaratmak, hep bu satandartlar sayesinde olacaktır.


Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2009 Nisan ayında tarihinde TS EN 15038:2009 numaralı Türk standardı olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.


Bu standardın amacı çeviri hizmeti evren kuruluşların, temel çeviri sürecindeki hizmet kalitesi koşullarını tanımlamaktır. Ama aynı zamanda sadece çeviri hizmeti veren kuruluşlar değil, çeviri hizmeti alan kişi ve kuruluşlar açısından da standartlar belirlenmiş olmaktadır.


Standardın kapsamı olarak, insan ve teknik kaynaklar, kalite ve proje yönetimi ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri kapsamında, çeviri hizmeti veren kuruluşların sahip olacağı gerekler belirlenmiştir. Ayrıca sözlü çeviri hizmetlerinin kapsam dışında tutulduğu belirtilmiştir.


Çeviri hizmetleri veren kuruluşlarda insan kaynağı en önemli unsurdur. Çeviri projelerinde çalışacak kişilerin yanında, düzeltmen ve denetici olacak kişilerin de sahip olması gereken beceri ve özellikler sayılmıştır.


Çevirmenlerde olması gereken mesleki yeterlilik koşulları şunlardır:


Çeviri yeterliliğine sahip olmalıdır. Bu beceri, metinleri gerekli düzeyde çevirebilme ve metnin anlaşılır olmasında çıkabilecek sorunları değerlendirme yeteneğidir.

Kaynak dili anlayabilmeli ve hedef dili ustaca kullanabilmelidir. Bu beceri, özellikle ihtisas konulu yazılarda konu hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak yeteneğidir.

Araştırma, bilgiyi edinme ve işleme yeteneği olmalıdır. Bu beceri, araştırma gereçlerini kullanabilme, erişilebilir bilgi kaynaklarından yararlanmak için uygun stratejileri geliştirme yeteneğidir.

Kaynak dilin ve hedeflenen dilin kültürlerini, yöresel özelliklerini, değerlerini ve davranış biçimlerini tanıyor olmalıdır.

Çevirinin uzmanca hazırlanması için gerekli olan beceri ve yeteneklere sahip olmalıdır. Bu beceri teknik kaynakları kullanma becerisini de kapsar.

Çeviri yapan kişilerde, bu sayılan özellikler yanında şu koşullardan biri veya birkaçı da aranmaktadır:


Çeviri konusunda yüksek öğrenim yapmış olmalı

Başka bir alanda yüksek öğrenim yapmış ve bunun yanında en az iki yıl deneyim yapmış olmalı

Çeviri alanında en az beş yıl mesleki deneyimi olmalı

Gelelim düzeltmenlerin mesleki yeterliliklerine. Düzeltmenler de çeviri yapanlarda aranan özelliklere ve ilgili alanda çeviri deneyimine sahip olmak zorundadır.


Denetmenlerin ise mesleki yeterlilik açısından hedef dilde saha uzmanı olmaları aranmaktadır.


Çeviri yapan kuruluşların teknik kaynaklarına gelince. Çeviri projelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi gerekir. Bunun için belge ile verilerin sağlıklı ve güvenilir olarak işlenmesi, saklanması, gerektiğinde geri alınması, arşivlenmesi ve yok edilmesi için gerekli sistemler kurulmuş olmalıdır.


Çeviri yapan kuruluşların kalite yönetim sistemleri açısından da büyüklüğü ve kurumsal yapısı ile orantılı olarak bir kalite yönetim sistemine ve ihtiyaç duyulacak süreçlere sahip olması gerekir.


Nihayet çeviri yapan kuruluş açısından, alınan her iş bir proje niteliğindedir. Bu nedenle de proje, çeviri yapan kuruluşun yöntemlerine ve müşteri ile yapılan anlaşmanın koşullarına uygun şekilde sorumlu bir proje yöneticisi tarafından yönetilmelidir.

Bu sayfayı paylaş