Haberler

Mütercimlik (Çevirmenlik) mesleği ve iş olanakları


Mütercimlik (Çevirmenlik) mesleği ve iş olanakları TANIM


Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.


A- GÖREVLER


Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;


- Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,
- Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder, 
- Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


- Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),
- Her çeşit kırtasiye malzemesi,
- Sözlük,
- Her türlü yerli ve yabancı yayın.


B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Mütercim olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sözel yeteneğe,
- Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,
- Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,
- Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli
kimseler olmaları gerekir.


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir.


D- MESLEK EĞİTİMİMESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Ülkemizde mütercimlik eğitimi veren üniversiteler;
- Bilkent Üni. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (Ankara)-(İngilizce-Fransızca-Türk),
- Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (İstanbul)-(İngilizce),
- Atılım Üniversitesi Fen –Edebiyat Fak.(İngilizce)
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara)-İngilizce-Fransızca),
- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.(Alm-İng-Fransızca)
- Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.(Alm-Fransızca),
- Okan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul)
- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(Almanca)
- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. (İstanbul)-(Fransızca)
- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edeiyat Fak.(Fransızca) 
mütercimlik-tercümanlık bölümleridir.


ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Edebiyat-Kompozisyon,
- Yabancı Dil.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Mütercim-Tercümanlık” lisans programları için yeterli "DİL” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Mütercim-Tercümanlık ” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik,” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, "Mütercim-Tercümanlık” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Hacettepe Üniversitesi Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde;
I. yıl; Türk Dili, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, Batı Kültürleri ve Uygarlığı, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma,
II. yıl; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce’nin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçe Yazı Becerisi II, İngilizce Konuşma II, Tıp Terminolojisi, İngilizce Okuma II, Bilim ve Teknik Metinlerinin Çevirisi, Türkçe’nin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, Tıbbi Çeviri,
III. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Sosyal Bilimlerin Metin Çevirisi, Ardıl Çeviriye Giriş, Edebi Çeviri I, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Ardıl Çeviri I, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi I,
IV. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Simultane Çeviri I, Ardıl Çeviri II, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi II, Edebi Çeviri II, Çeviri Eleştirisi, Özel Konulu Çeviri, Simultane Çeviri II, Simultane Konferans Çevirisi, Çeviri Projesi derslerini alırlar.
Bu derslerden başka her yıl bölüm içi seçmeli dersler olarak Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.


EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANEğitimini başarı ile tamamlayanlara "Mütercim-Tercümanlık ” lisans diploması ve "Mütercim" unvanı verilir.


E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI- Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.
- Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.
- Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.
- Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇEĞİTİM SÜRESİNCE


- Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir.
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.


EĞİTİM SONRASI


- Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır.
- Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir.


G- MESLEKTE İLERLEME


Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlık alanlarını genişletebilirler.
Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle, aranan eleman olarak çalışabilirler.
Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler.

Bu sayfayı paylaş