Blog

Tercüme Evraklarının Apostil İşlemleri


Tercüme Evraklarının Apostil İşlemleri
Tercüme Evraklarının Apostil İşlemleri ve Yeminli Tercüme İşlemleri
1. Yeminli Tercüme Nedir?
Yeminli tercüme, bir belgenin orijinal dilinden başka bir dile, yeminli tercüman tarafından çevrilmesi işlemidir. Yeminli tercüman, adli yemin ederek yetkilendirilmiş, hukuki ve resmi belgeleri tercüme etmeye yetkili kişidir. Yeminli tercümanların yaptıkları çeviriler resmi statüye sahiptir ve genellikle noter tasdiki gerektirir.

Yeminli Tercümanın Görevleri
Hukuki, ticari, akademik ve resmi belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde çevirmek.
Tercüme edilen belgelerin altına yeminli tercüman olarak imza atmak ve kaşe basmak.
Gerektiğinde noter tasdik işlemlerini gerçekleştirmek.
2. Yeminli Tercüme İşlemleri
Yeminli tercüme işlemleri aşağıdaki adımlardan oluşur:

Belgenin Hazırlanması: Çevirisi yapılacak belgeyi tercümana teslim etmek.
Tercüme İşlemi: Yeminli tercüman, belgeyi orijinal dili ile hedef dil arasında doğru ve eksiksiz bir şekilde çevirir.
Tercümanın İmzası ve Kaşesi: Yeminli tercüman, çevirinin altına imzasını atar ve kaşesini basar.
Noter Tasdiki (Gerekirse): Tercüme edilmiş belge, noter huzurunda tasdiklenir. Bu işlem, belgenin resmi statü kazanmasını sağlar.
3. Apostil İşlemi Nedir?
Apostil, bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak tanınabilmesi için yapılan uluslararası bir tasdik işlemidir. 1961 Lahey Konvansiyonu ile belirlenen kurallara göre, bir belgenin başka bir ülkede geçerlilik kazanabilmesi için apostil mührü taşıması gerekmektedir. Apostil, belgenin orijinal olduğunu ve imzalayan kişinin yetkili olduğunu doğrular.

Apostil İşlemlerinin Aşamaları
Belgenin Hazırlanması: Apostil işlemi yapılacak belge veya belgenin noter tasdikli tercümesi hazırlanır.
Yetkili Makama Başvuru: Türkiye'de apostil işlemleri, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. İlgili makama başvuruda bulunulur.
Apostil Mührü: Yetkili makam, belge üzerine apostil mührü basar ve belge uluslararası geçerlilik kazanır.
4. Apostil İşlemleri ve Yeminli Tercüme İşlemlerinin Birlikte Kullanımı
Bir belgenin yurt dışında kullanılabilmesi için hem yeminli tercüme hem de apostil işlemlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda aşağıdaki adımlar izlenir:

Yeminli Tercüme: Öncelikle belgenin yeminli tercümesi yapılır ve gerekirse noter tasdiki alınır.
Apostil İşlemi: Tercüme edilen belgenin noter tasdiki yapılmış hali ile birlikte yetkili makama başvurularak apostil mührü alınır.
5. Sonuç
Yeminli tercüme ve apostil işlemleri, belgelerin uluslararası geçerliliğini sağlamak için önemlidir. Bu işlemler, özellikle eğitim, iş, hukuk ve ticaret gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Belgelerin doğru ve eksiksiz tercüme edilmesi, noter tasdiki ve apostil işlemlerinin doğru şekilde yapılması, belgenin yurt dışında sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için gereklidir.
 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 88497

Bu sayfayı paylaş