Hizmetler

Noter Yeminli Çeviri


Noter Yeminli Çeviri
Noter onayı gerektiren belgelerin bir dilden diğer dile onay aşamasında evrakın resmi olabilmesi için yapılan işlemdir.

Müşterilerin Belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır. Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları v.b. gibi)

İlgili Blog Yazıları

Bu sayfayı paylaş