Haberler

Türkiye'de Toplum Çevirmenliği


Türkiye'de Toplum Çevirmenliği

 Türkiye'de Toplum Çevirmenliği

Son yıllarda çeşitli ülkelerde, devletin resmi dili veya dillerini yeterince bilmeyen vatandaşların, mültecilerin ve ziyaretçilerin sağlık, eğitim, hukuk, emniyet ve sosyal güvence sistemi ile ilgili hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak sözlü çeviri ve benzeri hizmetlerin arzının ve niteliğinin arttırılması yolunda önemli adımlar atılmıştır. "Toplum çevirmenliği" olarak adlandırılan hizmetlerde gerçekleştirilen bu gelişmelerle birlikte bu alanda eğitim ve araştırma etkinliklerinde de bir artış görülmüştür. Bütün dünyada toplum çevirmenliği ve alt dallarında dersler, yüksek lisans programları ve akdreditasyon programları oluşturulmuş, mahkeme, hastane ve polis merkezlerinde yürütülen, çevirmenliği konu alan araştırma ve yayın etkinlikleri yoğunlaşarak sürmüştür. Ancak Türkiye’de durum farklıdır. Türkiye’de bazı yasa, yönetmelik ve tüzükler mahkeme ve diğer ortamlarda sözlü çeviri ve işaret çevirmenliğine başvurulmasını öngörmekte ve bunun ayrıntılarını belirtmektedir, ne var ki gerçekte anlık çözümler devreye girmekte ve çeviriyi alanda eğitim almamış kişiler yapabilmektedir. Afette Rehber Çevirmen (ARÇ) gibi az sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) toplum çevirmenliğini daha güçlü bir kurumsal yapıya oturtma çabasını göstermiştir. Öte yandan son yıllarda Türkiye’nin çok dilli ve çok kültürlü gerçekliğinin resmi görmeye başlamasıyla toplum çevirmenliği üzerine bir dizi öncü araştırma başlatılmıştır. Bu sempozyum Türkiye’de toplum çevirmenliğinin mevcut durumunu değerlendirmeyi, bu alandaki gereksinimleri, yasal ve siyasi çerçeveyi, toplum çevirmenliği hizmetlerinin sunumunu ve (profesyonel ya da amatör) çevirmenlerin eğitimini ve yaşadıkları deneyimleri ve ayrıca sözlü çeviri hizmetlerinden yararlanan kişilerin deneyimlerini ele almayı amaçlamaktadır.

Bu sayfayı paylaş