Haberler

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALIMI İLANI


SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALIMI İLANI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALINACAKTIR

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere,  13 adet İngilizce, 4 adet Almanca, 4 adet Fransızca, 2 adet Arapça ve 2 adet Farsça   "mütercim” unvanlı olmak üzere toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

A) Adaylarda Aranan Genel Şartlar: 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;
2) Son başvuru tarihinde 31 yaşından gün almamış (22 Aralık 1980 tarihinden sonra doğmuş olanlar) olmak;
3) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;
4) Dışişleri Bakanlığı personeli olmaya engel hali bulunmamak (Bu konuda Dışişleri Bakanlığının takdiri esastır);
5) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, İngilizce, Fransızca,  Almanca, Arapça ve Farsça Dili Eğitimi/ Edebiyatı/ Mütercim-Tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce,  Fransızca,  Almanca, Arapça ve Farsça Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak;
6) 30 Haziran-1 Temmuz 2009 ve 10 Haziran-11 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden (2009-KPSS ve 2010-KPSS ) İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için  en az "80” Arapça ve Farsça için ise en az "70” KPSSP3(B) puanına sahip olmak;
7) Son başvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar, başvuru yapılan yabancı dilde en az (B) düzeyinde KPDS puanına sahip olmak veya  İngilizce’den başvuran adaylar için "Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi 550 puan) puan veya "International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. 

B) Başvuru:

Adayların, Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İç Hizmetler Şubesi’nden (Oda No: 423) ya da internet aracılığıyla  www.mfa.gov.tr  adresinden temin edecekleri İş Talep Formu’nu (İş Talep Formu İçin Burayı Tıklayınız! ) doldurarak,  2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3-B) sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,  öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,  erkek adaylar için askerlik terhis/tecil belgesinin aslı ve fotokopisi, yabancı dil sınavı sonuç belgesi aslı ve fotokopisini en geç 22 Aralık 2010  günü mesai saati sonuna kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile  eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde başvuru geçerli kabul edilmeyecektir. Posta yolu ile yapılan  başvurular kabul edilmeyecektir.
                                                                                                                                                            .
-2-
Başvuruların tamamlanmasını müteakip, 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Sınav Şartı başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca,  KPSSP3(B) puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, İngilizce dilinden istihdam edilecek 13 aday için ilk 39 aday, Almanca dilinden istihdam edilecek 4 aday için ilk 12 aday, Fransızca dilinden istihdam edilecek 4 aday için ilk 12 aday Arapça dilinden istihdam edilecek 2 aday için ilk 6 aday ve Farsça dilinden istihdam edilecek 2 aday için ilk 6 adaydan yapılacak mülakat sonucunda başarılı bulunanların,  güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla sözleşmeli "mütercim” pozisyonlarına  atamaları yapılabilecektir. Dillerden birinden aranılan sayıda  başvuru olmaması veya adayların o dilde yapılacak olan mülakatta başarılı olamaması halinde, başvuru yapılan ve yapılacak olan mülakatta başarılı olan diğer dillerden, başarı puan sıralamasına göre münhal kadrolara atama yapılabilecektir. Bu konuda Bakanlığın takdiri esastır.

KPSSP3(B) puanı eşit olan adayların sıralamasında,  KPDS puanı gözönüne alınacaktır.
Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.
Atamaları yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine, puan sıralamasına göre diğer adayların yerleştirmesi yapılabilecektir.  
Kaynak : www.mfa.gov.tr/sozlesmeli-mutercim-alimi-ilani.tr.mfa

Bu sayfayı paylaş