Kurumsal

Çevirmenlik Sigortası

Türkiye'deki Noterlikler ve Bölge Adliye Mahkemeleri Yeminli çevirmenlik için çevirmenlerin listelenmesi,seçilmesi ve kriterleri için TURÇEF-Federasyonun Adalet bakanlığına verdiği öneride, AB-Kriterlerinin olmazsa olmazı olan ve ülkemizde de avukatlık,doktorluk,mali müşavirlik vb.gibi önemli riskli mesleklerde uygulanan ve her meslek icra edenin sorumluluğu içinde faaliyetini sürdürmesini sağlayarak Noterlik gibi diğer bir kurumun sorumluluğunun altına girmeden oluşacak"Çevirmen Bireysel Kişilik mesleki sorumluluk sigortası" nihayet gerçekleşmiş akabinde çeviri büromuz tercümelerinin hepsini kapsayacak şekilde çevirmen ve çeviri bürosu meslek sorumluluk sigortasını yapmıştır.