Blog

Çevirinin hedef kitlesi kimler ve hangi kurumlardır?


Çevirinin hedef kitlesi kimler ve hangi kurumlardır?
Kimler çeviri yaptırır? Yabancılarla veya yurt dışı bağlantılı çalışan tüm özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, işlerinin belli süreçlerinde yazılı ve/veya sözlü çeviri ihtiyacı duyarlar ve çeviri piyasasından bu hizmetleri alırlar. Avrupa Birliği’ne tam adaylık başvurusu bulunan ülkemiz, AB ile üyelik öncesi projeler yürütmekte, standartlarını ve idari süreçlerini AB ile uyumlu ve eşgüdümlü hale getirmek için gerek kamu kurumları, gerek STK’lar, gerekse özel sektör nezdinde çalışmalar yürütmektedir. Bununla beraber, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve çok uluslu örgütler de mevcut olup, bu bağlamda da bürokratlarımız ve yetkililerimiz, yabancı mevkidaş ve meslektaşlarıyla kendi alanlarında projeler ve süreçler yürütülmektedirler.  Bu kapsamda, her Bakanlık, yabancı proje ortaklarıyla veya paydaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte, hizmete özel veya kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere, durum tespit ve ilerleme raporları yayınlamakta, bu raporlar ve belgeler de, farklı dillere çevrilmektedir. Bunun yanında, toplantılarda, müzakerelerde, önemli sunumların yapıldığı tören ve çeşitli vesilelerde, ardıl veya simultane tercümanlar talep edilmekte ve bunlara görev verilmektedir.
Çeviri hizmeti alan bir diğer hedef grup ise özel sektördür. Şirketler, dünyaya açılıp, ticari bağlantılar yaptıkça, kendi üretimlerine Pazar ve alıcı buldukça, yeni ortaklar buldukça, bir araya gelip, yapılacak işleri ve süreçleri netleştirmek ve kayıt altına almaktadırlar. Bunu yaparken ortak bir dil belirlenir ve sözleşmeler bu dilde hazırlanır. İş akışları ve süreçleri yerli yabancı, tüm paydaşların ve ortakların anlayabileceği şekilde hazırlanır. Bu esnada da yazılı/sözlü çevirmenler görev alırlar. Pazarlıklar, fabrika ve saha ziyaretleri, ortak gezi ve tetkikler, görev tanımları, iş akışları ve tüm süreçler, çevirmenlerin de görev aldığı ortamlarda belirlenir, karşılıklı mutabakat sağlanır ve uygulanır. 
Adliyeler ve noterler de çeviri hizmetlerinin kullanıldığı merciler arasında yer alırlar. Adliyeler ve noterler, yabancı ülke vatandaşlarının (mü)dahil olduğu davalarda çevirmen kullanmak zorunda olup, yasa gereği bu yabancıların, haklarında konuşulanlar ve yazılanlar hakkında çevirmen tarafından bilgilendirilmesini isterler.
 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 39399

Bu sayfayı paylaş