Blog

Çeviri Sektörüne Teknolojik Çözümler


Çeviri Sektörüne Teknolojik Çözümler
Giriş
Birçok meslek dalında artık program kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta hatta elzem hale geldi. Günümüz dünyasında artık hız her şeydir. O sebeple elle yapılan iş kalmamıştır. Örneğin, gazetecilik sektöründe önceden kağıtlara çizilerek yapılan sayfa mizanpajları yerini QuarkXpress ya da Adobe Illustrator tarzı programlarla yapılıyor ya da mühendislik alanında çizim için kullanılan AutoCad gibi programlar günümüz dünyasında bu mesleklere yardımcı olarak getirilmiştir. Çeviri işi yapılırken de tercümanların kullandıkları bazı yardımcı programlar mevcut. Bir kesim bu programları kullanmayıp eski usul ile devam ederken, sektörün çoğunluğu onlara yardımcı olan bu programları kullanıyor. Kullanıcıların birçoğu bu tarz programların onların işlerine yardımcı olduğuna ve verilen işlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarında yarar sağladığını belirtiyorlar.Ancak şunu da belirtmekte fayda var; çevirmene yardımcı olan programlar dil bilmenin önemini azaltmıyor. Sadece çevirmene takıldığı noktalarda yardım ederek işin hızlı bitmesini sağlıyor. Çeviri yapılan dili ve o dilin Çeviriye Yardımcı Olan Programlar Nelerdir? CAT ve MT olarak ikiye ayırmak en doğru olanıdır. CAT, bilgisayar destekli çeviridir. MT ise, direkt bilgisayarlı çeviri anlamına gelmektedir. Burada kullanım amacına uygun olarak iki ana özellik arasında kullanıcı seçim yapar. MT programları çok fazla teknik detaya girilmeyecek işlerde kullanılabilecek düzeyde programlardır. CAT programları ise daha çok profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen ve altyapısının programı kullanan çevirmen tarafından oluşturulan program cinsidir. Çevirmenlerin genel tercihi daha profesyonel olduğu için CAT tabanlı yazılımlardır.

Programların Çevirinin Hızına Etkisi
Çevirmen bu tarz programlar sayesinde daha önce çalıştığı kelimelere hızlıca ulaşabiliyor ve yapacağı işi daha kısa sürede bitiriyor. Çeviri sektörünün artık büyük bir bölümünün bu tarz profesyonel programlarla çalıştığı düşünülürse etkisi ve verdiği hız göz ardı edilemez. Günümüz dünyasında daha hızlı iş bitirebilmek için bilgisayarlardan gerekli desteği almak zorunlu hale geldi. Ancak bilgisayar destekli çalışılacağı için tercümanın genel bilgisayar bilgisinin de iyi olması gereklidir. Programsal hataların hızlıca üstesinden gelebilmesi işin hızlıca ilerlemesi için son derece önemlidir. Bu sebeple tercümanlar hem bilgisayardan hem de programdan anlamaları son derece hızlı işler çıkartmaları için yeterlidir.

Sonuç
Teknolojinin girmediği sektör son derece az. Birçok iş dalını etkilediği gibi çevirmenlik sektörünü de etkilemiş ve büyük bir kısmına yardımcı olmaya başlamıştır. Bu sebepten teknolojiye bugün uzak ya da mesafeli durmak yarın gelecek daha büyük gelişmeye yabancı kalmamıza neden olabilir. Bugünden gelişmeleri takip etmeli yarına hazırlanmalıyız.
 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 31712

Bu sayfayı paylaş