Hizmetler

Askeri Alanda Tercüme


Askeri Alanda Tercüme
Kutup Tercüme bünyesindeki askeri tercüman ekibi, kendi branşının bilgisine sahip, tecrübeli, hem Türkçe hem de diğer tüm dünya dillerinde askeri terminolojiye hâkim askerlik altyapısı bulunan tercümanlardan oluşmaktadır.

Modern askeri teknolojiler ve savunma teknolojileri oldukça hızlı geliştiğinden, artık askeri terminoloji ve dil yapısı da günden güne gelişmektedir. Askeri tercümanlar bu değişim hızına ayak uydurmak zorundadır. Orduların yeniden yapılanması, yeni silah sistemleri üretilmesi, yeni askeri tekniklerin ortaya çıkışı ve yeni harp metotlarının denenmesi nedeniyle askeri terminoloji sürekli gelişim göstermektedir. Askeri çeviri, özel bir disiplindir. Çoğu zaman derin bir askerlik bilgisi ve tecrübesi ile orduların hiyerarşik yapısına hâkim olmayı gerektirir. Bazı durumlarda hedef kitle çeşitli ordulardan ya da farklı eğitim ve kültür altyapısına sahip kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, tercüman bu hususu dikkate almak ve bu çok kültürlülüğü karşılamak zorundadır.


Bunlara ilaveten, askeri tercüman büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundadır. Tek bir kelimenin bile hatalı çevrilmesi eksik ya da ciddi yanlış anlamalara yol açabilir. Askeri teknik kullanım kılavuzlarının yanlış çevirisi silahların ya da askeri teknolojilerin yanlış kullanımına veya savunma stratejisinin bizatihi kendisinin yanlış kurgulanmasına neden olabilir. Bundan dolayı, askeri tercüman teknik ve hukuki alanlarda uzmanlaşmış olmalıdır.


Askeri terminolojiye tam hâkimiyet askeri tercüman için bir olmazsa olmazdır. Tüm askeri metinler, spesifik askeri ve teknik terimler, kısaltmalar ve deyimlerle doludur. Orduların da kendilerine özgü terim tercihleri olabilmektedir ki bu özellikle rütbe isimlerinde ortaya çıkmaktadır. Askeri kısaltmalar da tercüman için büyük bir güçlüktür. NATO'ya ait askeri metinler kısaltmalarla doludur ve tercüman bu kısaltma deryasında kaybolabilir.


Geniş terminolojinin yanı sıra askeri çeviriye özgü bir diğer husus, askeri çeviride mecazi ve duygusal ifadelerin olmamasıdır. Hedef dile vakıf olmak yeterli değildir, askeri deneyim ve bilgi birikimine de sahip olmak gerekir. Tercüman ilgili ülkenin silahlı kuvvetlerinin organizasyon yapısına, strateji ve taktiklerine, silah sistemlerine ve savunma tekniklerine aşina olmalıdır.

Bazı askeri eğitim ve harekâtların küresel nitelik kazanması ve giderek uluslararası hale gelmesi nedeniyle askeri bilgi ve dilin kendi kabuğuna çekilmemesi dinamik bir ortam doğurmaktadır. Askeri tercüme alanı dünya ordu yapılarının bilinmesini gerektirir. Dolayısıyla, askeri çevirinin uzman ellerden çıkması oldukça önemlidir. Modern askeri literatürün yanında harp tarihinin klasik öğretilerine de vakıf olmak günümüzün askeri dünyasını anlamayı kolaylaştırır.


Savunma ve askeri konularda çeviri yapmak bir anlamda bir ölüm kalım meselesidir. Tercüme edilmiş metinler komuta merkezlerine ve politika yapıcılara teslim edildiğinde, bir operasyonun gidişatını etkileyecek hayati kararlar alınacaktır. Askeri çeviriler üst düzeyde gizlilik ve temel konseptlere vakıf olmayı gerektirir. Bu metinler risk değerlendirmesi ve hareket tarzlarının tespitinde kullanılacağı için hiçbir şekilde hataya tolerans gösterilmemektedir.


Savunma faaliyetleri hem sivil hem de askeri faaliyetleri içerir. Savunma sektöründe telekomünikasyon sistemleri, savaş uçakları, denizaltılar, tanklar ve pekçok askeri araç, silah ve teçhizatın tedarikini yapan uluslararası şirketlerle etkileşim söz konusudur. Ayrıca birçok ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalar, protokoller sürece dâhil olur. Devletler arasındaki iletişimde yanlış anlamalara sebebiyet vermemek çok önemlidir ve bu çevirileri yapacak olan tercümanlar savunma sektörünün bilgisine ve jargonuna vakıf olmalıdır.


Üst düzeyde gizlilik gerektiren bu dinamik ortamda, tercih edilen tercümanlar askerlik konusuna hakim ve tecrübeli olmak zorundadırlar. Dil yeterlilikleri ihtiyacı karşılamada noksan kalabilir. Bunun yanı sıra terörizmle mücadele, insani yardım, barışı koruma gibi alanlarda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.


Tercüme sektöründe bu çapta bilgi birikimine sahip tercüman sayısı sınırlıdır. Kutup Tercüme bünyesindeki askeri tercüman ekibi, kendi branşının bilgisine sahip, tecrübeli, hem Türkçe hem de diğer tüm dünya dillerinde askeri terminolojiye hâkim askerlik altyapısı bulunan tercümanlardan oluşmaktadır.


Savunma ve güvenlik sektöründe bilgi güvenliği ve gizliliğin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. İhtiyaç duyulduğunda, tercüme edilecek dokümanın gizliliği için bir gizlilik anlaşması imzalıyoruz.


Çevirisini yaptığımız askeri metinler spesifik bir alana yönelik olduğu gibi kimyasal, mekanik, nükleer ve elektronik süreçlerin birleşimini içeren metinler de olmaktadır. Bunun yanı sıra askeri personel, teknisyenler, mühendisler ve destek personeli tarafından kullanılan metotları da kapsamaktadır. Bu dokümanların teknik boyutu yüksek düzeyde bir profesyonellikle ele alınmakta ve dokümanda sunulan bilgilerin orijinalliği korunmaktadır.

Tercümesini yaptığımız askeri metinler:

Alet ve Avadanlıklar
Ani Müdahale Botları
Atış Kontrol ve Atış Destek Sistemleri
Balistik füzeler
Bilgi Güvenliği, Depolama ve Kurtarma Sistemleri
Bombalar
Çadırlar
Çamaşırhane Ekipmanları
Çıkarma Gemileri
Dalma Teçhizatı ve Kurtarma Destek Malzemeleri
Denizaltılar
Destroyer, Firkateyn ve Korvetler
Dinleme ve Karıştırma Sistemleri
Eğitim ve Simülasyon Sistemleri
Elektronik Harp Sistemleri
Erken Haber Alma ve İkaz Radarları
Füzeler
Gece Görüş Sistemleri
Gemi Elektrik Sistemleri
Gemi İnşa Malzeme ve Donanımları
Gemi Tasarımı ve Tersaneler
Giyim ve Diğer Tekstil Ürünleri
GPS ve GSM Sistemleri
Güç Kaynakları ve Jeneratörler
Haberleşme Sistemleri
Haritacılık ve Harita Sistemleri
Harp malzemeleriHava Savunma Sistemleri
Havaalanı Donanımları ve Yer Destek Sistemleri
Hedef Tespit. Teşhis ve Değerlendirme sistemleri
Hücumbotlar
Isıtma, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri (HVAC)
insansız Sistemler
İnsansız Su-üstü ve Su-altı Araçları (İSA)
istihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) Sistemleri
İstihkam Araç ve Malzemesi
Jet uçakları
Kara Mayını Tespit ve Temizleme
Karıştırma Sistemleri
KBRN Sistemleri ve Koruyucu Teçhizat
Keşif uçakları
Komuta Kontrol Araçları
Komuta, Kontrol ve Muhabere (C3) Sistemleri
Kullanım Kılavuzu ve Talimatları
Lazer güdümlü füzeler
Lazer Teknolojileri
Lojistik Destek Üniteleri
Mayın Avlama Gemileri
Muharebe ve Destek Gemileri
Mühimmat
Nükleer denizaltılar
Paraşüt Sistemleri
Patlayıcı Madde İmha (EOD)
PatlayıcılarPersonel Koruyucu Donanımı
Pilot Aksesuarları
Pişiriciler, Soğutucular, Soğuk Oda ve Depolar
Radarlar
Roket ve Güdümlü Füzeler
Sahil Güvenlik Platformları
Sahra Hastaneleri ve Ekipmanları
Sanayi Mutfakları, Yemekhaneler, Ekmek Fırınları ve Ekipmanları
Silah sistemleri
Savaş gemileri
Savaş uçakları
Taktik Araçlar
Tanklar
Tatbikat ve Lojistik Yazılımları
Toplar
Teknik şartnameler
Teçhizat
Termal Sistemler
Topçu Sistemleri
Torpidolar ve Torpido Savunması
Uçak Tamir Bakım Özel Ekipmanları
Uydular
Websiteleri
Yakıt Tankerleri
Yer Kontrol Teknolojileri
Zırhlı araçlarİlgili Blog Yazıları

Bu sayfayı paylaş