Blog

Adli Bilirkişi Tercümanlığı başvurusu koşulları


Adli Bilirkişi Tercümanlığı başvurusu koşulları
BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI listesine göre uzmanlık alanları altında G-04 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇEVİRMENLİK) koduyla listeye alınmış ve "Yaygın Diller (İngilizce, Almanca, Fransızca)", "Yaygın Olmayan Diller" ve "İşaret Dili" başlıkları eklenmiş. EK 2 ARANAN NİTELİKLER listesine göre de yeterlilik şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10'uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Yaygın dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca) en az dört yıllık eğitim veren mütercim tercümanlık, çeviri bilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans bölümlerinden veya yabancı ülkelerdeki dengi okulların eş değer bölümlerinden mezun olmak.
3- Uygulamada Yabancı Dil Sınavının (YDS) yapıldığı diller için bu sınavdan veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen yabancı bir sınavdan en az B düzeyi sınıfı puan almış olmak.
4- Türk Patent Enstitüsü tarafından Yeminli Çevirmen Yeterlilik belgesi vermeye yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl süreyle çevirmenlik faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını gösterir bir belge almış olmak.
5- Adli konularda ihtiyaç duyulan işlemleri yerine getirecek yeterlilikte hukuki yazılı ve sözlü çeviri yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek (Tercihen en az 6 aylık hukuk alanında eğitim aldığını gösterir sertifika, yeterlilik belgesine sahip yeminli bir çeviri bürosunda en az 3 yıl hukuk metinleri çevirisi yaptığını gösterir belge, kamu kurumlarında mütercim tercüman kadrosunda çalışan kişiler için hizmet döküm belgesi).
6- Nadir dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller) mütercim tercümanlık, çeviri bilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak, ayrıca yabancı ülkelerdeki dengi okulların eşdeğer bölümlerinden mezun olmak, ayrıca çeviri konusu dilin konuşulduğu ülkelerde en az orta öğretim derecesinde eğitim almış olmak veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursu bitirmiş olmak.
7- Uygulamada Yabancı Dil Sınavının (YDS) yapıldığı diller için bu sınavdan veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen yabancı bir sınavdan en az B düzeyi sınıfı puan almış olmak.
8- Türk Patent Enstitüsü tarafından Yeminli Çevirmen Yeterlilik belgesi vermeye yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl süreyle çevirmenlik faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını gösterir bir belge almış olmak.
9- Adli konularda ihtiyaç duyulan işlemleri yerine getirecek yeterlilikte hukuki yazılı ve sözlü çeviri yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek (Tercihen en az 6 aylık hukuk alanında eğitim aldığını gösterir sertifika, yeterlilik belgesine sahip yeminli bir çeviri bürosunda en az 3 yıl hukuk metinleri çevirisi yaptığını gösterir belge, kamu kurumlarında mütercim tercüman kadrosunda çalışan kişiler için hizmet döküm belgesi).
10- İşaret dili çevirmenliği için Türk Patent Enstitüsü tarafından Yeminli İşaret Dili Çevirmenliği Yeterlilik Belgesi vermeye yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl süreyle çevirmenlik faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını gösterir bir belge almış olmak.


6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
• İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
• Hukuk fakültesi mezunu olup iyi derecede dil bilenler,
• Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 27638

Bu sayfayı paylaş